Know more about our club:

 1. How does it work?
  Monthly competition events and other social events are regularly held. These are open to visitors See our calendar for upcoming events..
 2. Interested to join the club?
  New members are welcome to join our club. New members are invited to visit the club first and join us on any of the events scheduled on the calendar. Club membership is open to all members of society who subject themselves to the constitution and club rules. Members range from beginners to advanced and master photographers who are always ready to help with advice or with sorting out a problem. more...
 3. Club information and Downloads
  The club constitution and rules can be downloaded from here.
 4. Member information and photos
  Members can see their own club statistics and competition result on our online database. New members must login to view this page. open...
 5. Photo Gallery
  Our photo gallery goes back a number of years. We are proud of these photos and would like you to visit the gallery and browse through our member photos. open...
Affiliation to PSSA
CCC is affiliated to the PSSA. The Photographic Society of South Africa (PSSA) is the officially recognised body representing photographers in Southern Africa.


Upcoming competition themes
Month September
Theme Machine Parts

"Machine Parts"

"Machine Parts" Lekker uidaging. Die masjienonderdele mag gemanipuleer word, maar nie die foto self nie. Ou geroeste masjiene of nuwe blink onderdele van 'n nuwe motor is goeie voorbeelde. Keuse van die lens kan voordelig wees. Normale lens sal perspektief illustreer, terwyl 'n wye-hoek lens perspektief sal oordryf - elmente van die onderwerp sal kleiner vertoon. 'n Telefoto lens sal nou weer perspektief kompakteer om elemente in die foto nader as normaal te vertoon en 'n indruk skep dat die onderwerpe bymekaar hoort. Diepte van veld en geselekteerde fokus moet in ag geneem word. Uit-fokus gedeeltes mag tot verborgenheid (mystery) bydra. Texture ten opsigte van die onderdele mag ook realiteit skep.

Manipulation is not allowed

Browse to see future months
Next Month